Mispol

Kurs Mispol S.A.

Aktualności

Archiwum aktualności

Zarząd MISPOL S.A. informuje, iż w związku z rozpoczęciem w dniu 28.05.2014 r. skupu akcji Spółki wszystkie dotychczas nieodebrane akcje Spółki zostały złożone w depozycie Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. w Warszawie.

- Czytaj więcej

Zarząd Spółki MISPOL S.A. z siedzibą w Białymstoku niniejszym zaprasza Akcjonariuszy
MISPOL S.A. do składania dobrowolnych Ofert Sprzedaży Akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym tejże Spółki, za Cenę Sprzedaży, która wynosi 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję.
 

- Czytaj więcej

W związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 stycznia 2014 r. zezwalającą MISPOL S.A. na przywrócenie akcjom zwykłym na okaziciela serii „A”, „B”, „C”, „D”, „E”, „F”, „H”, „J” formy dokumentu Zarząd Spółki niniejszym publikuje Regulamin Wydawania Odcinków Zbiorowych Akcji MISPOL S.A. w Związku ze Zniesieniem Dematerializacji Akcji Spółki.

- Czytaj więcej

W związku z pojawieniem się informacji o wprowadzeniu do obrotu soli technicznej informujemy, że w zakładach firmy Mispol używana jest sól spożywcza, pochodząca od sprawdzonych dostawców.

- Czytaj więcej

O firmie

Podstawową działalnością Grupy Mispol jest produkcja i dystrybucja konserw mięsnych, pasztetów, dań gotowych oraz karmy dla psów i kotów. Nasze produkty są oferowane w Polsce, w wielu krajach UE, krajach byłej WNP krajach bałkańskich oraz w Izraelu.

- Czytaj więcej

Centrum prasowe

Jakie podejmujemy działania? Czym się kierujemy w tworzeniu naszych produktów? Tutaj znajdziesz odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania firmy.

- Czytaj więcej

Relacje inwestorskie

Skonsolidowany Raport Kwartalny – QSr za III kwartał 2013 roku z dnia 14 listopada 2013 r.,  sporządzony wg. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

- Czytaj więcej